CIMG3857

Åtgärdslista arbetsdagar (förslag)

Förslag på åtgärder/insatser.

Anskaffning avvägningsinstrument för kontroll av höjder på banan.
Anskaffning stor hörnsoffa till klubblokalen.
Stängningsanordning lilla gånggrinden.
Grävning dränering innerplan.
Grävning för vatten på innerplan.
Dragning elkabel till verkstadscontainer.
Uppdatera långsladd med hydraulik höger vänster.
Inköp traktor med underbett.
Återställning efter grävskador vid tremetern.
Reparation elkablar m.m. efter grävskador.
Säkerhetsändring traktorgrind.
Påkörningsskydd belysningsstolpar.
Ny säkerhetsavspärrning publik. Pågående
Översyn ljud och ljussignaler. Pågående
Säkerhetsgrind för barn ingång depå.
Utbyte startgrindsfundament.
Hämtning 1 kubik singel för fyllning dränering.
Översyn första hjälpen utrustning.
Stativ för siren.
Flyttning barack.
Experiment dammbekämpning. Pågående.
Påläggning banmaterial. Pågående.