Backtävling

Solkatterna har idag ingen egen anordnad backtävling, vi kör däremot backtävling hos andra arrangörer.
Åshagshöjdens Backtävling är ett exempel där Solkatterna finns representerade.

Åshagshöjden 2015 affisch A3