Bli medlem

solkatt 1,75

Medlemsansökan skall skickas in skriftligen med alla personuppgifter.

Efter ansökan kallas du till en personlig intervju där du får visa för Solkatterna att du delar MHF-Ungdoms värderingar och att du vill arbeta för Solkatternas utveckling.

Våra grundläggande värderingar är: alla människors lika värde, nykterhet och nolltolerans mot mobbning.

Kontakta vår kassör Lotta Göransson på tel. 0722-285655

Medlemsavgift 200:-

Familjeavgift  300:-

Plusgiro: 520582-8

Välkommen som medlem!