Checklista för klubbvärdar

CIMG3846

Kontaktperson för klubbvärdar Tommy Andersson tel. 073-8338697

Observera! Alla skall hjälpas åt med arbetet men klubbvärden ska ha kontroll på att allt fungerar!

Lås upp omklädningsrum och klubblokal och sätt i nycklarna i vattenbilen, traktorn och den vita materielcontainern.

Blås upp luftsargen för att få bort eventuella vattensamlingar.

Fyll vattenbilen med vatten.

Kontrollera och fyll diesel i traktor och vattenbil.

Vid behov, vattna och sladda banan.

Ställ fram brandsläckare i depån.

Vid startgrindsträning, ta ut och montera startgrind.

Lämna rapport på rapportblad om förare på träning.

Ta in uppgifter om nya medlemmar och dela ut ansökan om medlemskap.

När träningen är slut dränk banan och dra tillbaka banmaterialet i åkspåret med långsladden för att banan skall bibehålla rätt lutningar för vattenavrinningen. Kom ihåg att högsta punkten på banan ska vara mitt på rakan vid sargen. Dra aldrig för nära sargen på rakorna, lämna 20-30 cm. Skotta inte bort material från sargen på rakorna, låt materialet ligga kvar.

Efter träning ska allt material återställas, fläktarna till luftsargen stängas av, nycklarna tas ur traktor och vattenbil, omklädningsrum städas och lokalerna och grinden låsas.