Checklista Funktionärer

CIMG4088

 Serveringen.

Växelkassa.
Varor: glass, dricka, kaffe, snabbmat.
Förbrukningsvaror: soppåsar, diskmedel, handtvättmedel, hushållspapper, Wettextrasor.
Dammsugare och påsar.
Skurutrustning: Mopp, grovrengöring, skurhink.
Soptunnor.

Sekretariatet.

Anmälningsblanketter.
Startlistor.
Handkassa.
Dator.
Penna och anteckningspapper.

Depå.

Startlistor.
Varselvästar.
Brandsläckare 4 st. (2 st. skum och 2 st. pulver)
Första förband.
Kommunikation.
Hörselskydd.
Pennor och anteckningspapper.
Soptunnor.

Tornet.

Starlistor.
Kommunikation.
Tidtagning.
Pennor och anteckningspapper.
Dammsugare och påsar.
Skurutrustning: Mopp, grovrengöring och skurhink.

Starten.

Varselvästar
Brandsläckare 1 st. skum.
Hörselskydd.
Första förband.
Kommunikation.
Flaggor: Målflagga, sista varvet, rödflagga och svartflagg.
Reservdelar: Gummilinor, bomullsband, gummiband, kniv, buntband.
Kritkärra och krita.
2 st. båtshakar.
Kläder efter väder.

Banfunktionärer.

Varselvästar.
Rödflaggor.
Hörselskydd.
Kläder efter väder.

Dusch och toalett.

Förbrukningsvaror: Tvål, pappershanddukar, toaborstar, toapapper Wettextrasor.
Skurutrustning: Grovrengöring, mopp, skurhink
Dammsugare och dammsugarpåsar.
Soptunnor.

Maskiner.

Fyllning vattenbilen.
Fyllning diesel, oljor, kylvätskor.
Kontroller: långsladden, kortsladden, nätet