CIMG1477

Förarlicens

För att tävla måste du ha licens och för att få licens skall du visa godkända teoretiska kunskaper och att du kan framföra en tävlingsmotorcykel på ett säkert sätt.

Om du ska tävla tillsammans med andra förare ska du utöver ovanstående visa att du på ett säkert sätt kan framföra din tävlingsmotorcykel tillsammans med andra förare.

Utbildare, tävlingsledare eller av klubbstyrelsen utsedd person kan godkänna förare.

MHF-Ungdom tävlingslicens inklusive förarförsäkring kostar:

Till och med 25 år 300:- per år.

Från 26 år  400:- per år.

Ansökan Licens