CIMG1477

Speedwayskolan

Välkommen till Solkatternas Speedwayskola, är du intresserad av att lära dig köra speedway kan vi hjälpa till. Speedwayskolan kör vi på vår bana på Kalvholmen.

Första steget är en introduktionskurs på två tillfällen.

Under introduktionskursen ska vi ta reda på om du känner att speedway är en motorsport som passar dig. Du kommer att få lära dig att klä dig och lära dig speedwaycykelns funktioner.

Introduktionskursen är kostnadsfri.

Andra steget är grundkurs på åtta tillfällen.

Under grundkursen är målet att du tillsammans med en klubbinstruktör ska lära sig att köra ett helt varv med sladd i båda kurvorna. Under grundkursen kör du ensam på banan.

Denna kurs kostar 800:- och då ingår personlig skyddsutrustning och cykel.

När du genomgått grundkursen och känner att du vill satsa på speedway rekommenderar vi dig att köpa egen cykel!

Tredje steget är en underhållskurs där du tillsammans med klubbens tekniker får lära dig att underhålla motorcykeln och din personliga utrustning. Underhållskursen är kostnadsfri.

Fjärde steget är en fortsättningskurs på fem tillfällen,

Under fortsättningskursen är målet att du tillsammans med klubbinstruktör ska lära dig att starta med startgrind och köra minst två varv tillsammans med en annan förare på banan.

Denna kurs kostar 500:-

Femte steget är en tävlingskurs på fem tillfällen.

Under tävlingskursen får du tillsammans med klubbens tränare lära dig att köra heat med andra förare på banan och efter kursen ska du kunna delta i enklare tävlingar som Folkspeedway och klubbtävlingar.

Denna kurs kostar 500:-

Sjätte steget är att tillsammans med klubbens tränare utveckla dina färdigheter som tävlingsförare.