Styrelsen

solkatt 1,75

Ordförande

Janne Göransson  tel. 070-5098548

Sekreterare

Tommy Andersson tel. 073-8338697

Kassör

Lotta Göransson  tel. 0722-285655

Ledamot

Mari Persson tel.0767-653365

Ledamot

Bengt Persson tel. 0705-663954

Ledamot

Svenne Göransson tel. 073-9317535