Tävlingsorganisation.

Arbetsmaterial. 20151023

Vår tävlingsorganisation består av ett antal sportfunktionärer med olika uppgifter.

Följande sportfunktionärer bör finnas under tävling.
Tävlingsledare.
Depåvakt.
Startvakt.
Tornvakt.
Kurvvakter, 2 st.

Tävlingsgruppen  ( tornvakt, startvakt och kurvvakter ) bedömer tävlingsmomentet.

Tävlingsledaren- godkänner och är ansvarig för tävlingen.

Depåvakt-startordning, klartecken att åka ut på banan, brandsläckning och förstahjälpen.

Startvakt- Ställer upp förarna, tjuvstart, flaggsignaler, brandsläckning och förstahjälpen.

Tornvakt-Tidtagning, startordning, startgrind, ljud och ljussignaler, målgång, poäng och larmning ambulans.

Kurvvakt- Innermarkering, brandsläckning, förstahjälpen.

Övriga sportfunktionärer: besiktning, assistenter som varje sportfunktionär kan utse, samt publikvakter.